Přeskočit na obsah

činnosti - pro veřejnost

kurzy pro veřejnost

Zdravotník zotavovacích akcí

Na kurzu se naučíte dbát na vlastní bezpečnost, rozpoznat život ohrožující stavy a kvalitně provést resuscitaci. Zaměříte se také na ošetření dalších závažných poranění a rozpoznání závažných interních stavů. V průběhu kurzu si vyzkoušíte i základy záchrany tonoucího a dozvíte se ty nejdůležitější informace z táborové legislativy. V průběhu celého kurzu si vše vyzkoušíte i prakticky při modelových situacích.
Kurz je akreditován MŠMT v rámci DVPP jako rekvalifikační kurz (neomezená platnost).
Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení s neomezenou platností, které vás opravňuje vykonávat funkci zdravotníka na pobytových zotavovacích akcích, na školách v přírodě, při pořádání hromadných akcí.
 • Časová dotace kurzu činí 41 hodin
 • Kurz školíme v malých skupinách v počtu 8–15 osob
 • Cena kurzu: 3 900,- Kč/osobu
 • V případě zájmu o tento kurz si stáhněte přihlášku a vyplněnou ji zašlete na e-mail: brachova.sarka@clen.vzs.cz
 • přihláška na kurz

První pomoc u dětí

Na kurzu se naučíte dbát na vlastní bezpečnost, rozpoznat život ohrožující stavy u dětí, orientovat se v problematice resuscitace dětí, ale také se dozvíte, jak ošetřit další závažná poranění a rozpoznat interní stavy v dětském věku. Během kurzu se seznámíte také se základy záchrany tonoucího.
Kurz je akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale je vhodný také pro rodiče a širokou veřejnost.
Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení s neomezenou platností.
 • Časová dotace kurzu činí 10 hodin
 • Kurz školíme v malých skupinách v počtu 8–15 osob
 • Cena kurzu: individuální
 • V případě zájmu o tento kurz kontaktujte: Šárka Bráchová
  e-mail: brachova.sarka@clen.vzs.cz

Záchranářské minimum (ZM)

Na kurzu se seznámíte s prevencí na bazénech a koupalištích, naučíte se základy první pomoci s hlavním zaměřením na život ohrožující stavy. V průběhu kurzu se naučíte rozpoznat aktivního a pasivního tonoucího, ale také si vyzkoušíte používat záchranné pomůcky a speciální techniky pro záchranu tonoucího při osobním zásahu a základní techniky sebezáchrany.
Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení (platnost 2 roky).
 • Časová dotace kurzu činí 16 hodin
 • Cena kurzu: 2 900,- Kč/osobu
 • V případě zájmu o tento kurz si stáhněte přihlášku a vyplněnou ji zašlete na e-mail: brachova.sarka@clen.vzs.cz
 • přihláška na kurz

Plavčík/plavčice (Z3)

Na kurzu se seznámíte s prevencí na bazénech a koupalištích, naučíte se základy první pomoci s hlavním zaměřením na život ohrožující stavy. V průběhu kurzu se naučíte rozpoznat aktivního a pasivního tonoucího, čeká na Vás speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích. Vyzkoušíte si také přistup k tonoucímu, používání záchranných pomůcek, osobní zásah ve vodě, obranu plavčíka, vynášení tonoucího na břeh a mnoho dalšího.
Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení (platnost 2 roky).
 • Časová dotace kurzu činí přibližně 75 hodin
 • Cena kurzu: 4 600,- Kč/osobu (pro složky IZS po domluvě možná sleva)
 • V případě zájmu o tento kurz si stáhněte přihlášku a vyplněnou ji zašlete na e-mail: brachova.sarka@clen.vzs.cz
 • přihláška na kurz

Výcvik záchrany z vody

Tento kurz přináší jedinečnou možnost, jak si vyzkoušet záchranu tonoucího ve spolupráci s vašim psem. Naučíte se, jak zachránit jednoho i více tonoucích, správné způsoby uchopení a tažení tonoucího, ale také si budete moct vyzkoušet práci se záchrannými pomůckami, se člunem a paddleboardem, chybět nebude ani nácvik skoků ze člunu. Vše si prakticky vyzkoušíte i v modelových situacích.
Vhodná plemena: landseer, novofundlandský pes, zlatý retrívr, labradorský retrívr; ostatní plemena po individuální domluvě.
 • Časová dotace kurzu činí 5 hodin
 • Cena kurzu: 1 500,- Kč/tým (pes + psovod)
 • V případě zájmu o tento kurz napište na e-mail: maskovi@vodnizachranarinasepsy.cz

další osvětová činnost

Kromě výše zmíněných kurzů nabízíme řadu besed a osvětových akcí (ideální v rámci projektových dnů, dnů zdraví apod.), kde se zaměřujeme nejen na bezpečnost, ale také na život ohrožující stavy, bezpečné chování u vody nebo na ledě. Po předchozí domluvě můžeme na besedu přijet i sanitním vozidlem a umožnit dětem prohlídku. Děti si všechno vyzkouší i prakticky, jedná se o velmi interaktivní přednášky.
Z přednášek a besed nabízíme:
 • I školák dokáže zachránit život, jen vědět, jak na to (ukázky a praktický nácvik resuscitace)
 • Prevence prázdninových úrazů (ukázky a nácvik obvazové techniky, používání vakuových dlah, maskování, …)
 • Vodní radovánky a jejich úskalí (desatero bezpečného pobytu u vody)
 • Ledové radovánky a jejich úskalí (desatero bezpečného pobytu na ledu)
 • Voda je kamarád, tak si pojďme hrát (primárně pro mateřské školy)
 • Vodní záchranář je nejen plavčík (záchranářské pomůcky a jejich použití, ukázka záchrany tonoucího)
Lze zkombinovat i několik témat při jedné besedě – vždy záleží na domluvě.
 • Časová dotace dle domluvy
 • Cena besedy: 100 Kč/osoba (v případě besedy mimo ČB + cestovní náklady)
 • V případě zájmu o tento kurz kontaktujte: Šárka Bráchová
  e-mail: brachova.sarka@clen.vzs.cz