Přeskočit na obsah

činnosti - pro školy

kurzy pro pedagogy

Základní norma zdravotnických znalostí

Na kurzu se naučíte dbát na vlastní bezpečnost, rozpoznat život ohrožující stavy a adekvátně na ně reagovat, orientovat se v problematice resuscitace. Mimo to se na kurzu dozvíte, jak rozpoznat závažné interní stavy a jak ošetřit další závažná poranění.
Kurz je akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení s neomezenou platností.
 • Časová dotace kurzu činí 20 hodin
 • Kurz školíme v malých skupinách v počtu 8–15 osob
 • Cena kurzu: individuální
 • V případě zájmu o tento kurz kontaktujte: Šárka Bráchová
  e-mail: brachova.sarka@clen.vzs.cz

Základní norma zdravotnických znalostí se základy záchrany tonoucího

Na kurzu se naučíte dbát na vlastní bezpečnost, rozpoznat život ohrožující stavy a adekvátně na ně reagovat, orientovat se v problematice resuscitace. Mimo to se na kurzu dozvíte, jak rozpoznat závažné interní stavy a jak ošetřit další závažná poranění. Oproti kurzu ZNZZ je tento kurz rozšířen o 4 hodiny vodní záchrany, kde se naučíte používat pomůcky pro záchranu tonoucího, ovládat základní záchranářské dovednosti a sebezáchranu.
Kurz je akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení s neomezenou platností.
 • Časová dotace kurzu činí 24 hodin
 • Kurz školíme v malých skupinách v počtu 8–15 osob
 • Cena kurzu: individuální
 • V případě zájmu o tento kurz kontaktujte: Šárka Bráchová
  e-mail: brachova.sarka@clen.vzs.cz

První pomoc u dětí

Na kurzu se naučíte dbát na vlastní bezpečnost, rozpoznat život ohrožující stavy u dětí, orientovat se v problematice resuscitace dětí, ale také se dozvíte, jak ošetřit další závažná poranění a rozpoznat interní stavy v dětském věku. Během kurzu se seznámíte také se základy záchrany tonoucího.
Kurz je akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení s neomezenou platností.
 • Časová dotace kurzu činí 10 hodin
 • Kurz školíme v malých skupinách v počtu 8–15 osob
 • Cena kurzu: individuální
 • V případě zájmu o tento kurz kontaktujte: Šárka Bráchová
  e-mail: brachova.sarka@clen.vzs.cz

Zdravotník zotavovacích akcí

Na kurzu se naučíte dbát na vlastní bezpečnost, rozpoznat život ohrožující stavy a kvalitně provést resuscitaci. Zaměříte se také na ošetření dalších závažných poranění a rozpoznání závažných interních stavů. V průběhu kurzu si vyzkoušíte i základy záchrany tonoucího a dozvíte se ty nejdůležitější informace z táborové legislativy. V průběhu celého kurzu si vše vyzkoušíte i prakticky při modelových situacích.
Kurz je akreditován MŠMT v rámci DVPP jako rekvalifikační kurz (neomezená platnost).
Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení s neomezenou platností, které vás opravňuje
vykonávat funkci zdravotníka na pobytových zotavovacích akcích, na školách v přírodě, při
pořádání hromadných akcí.
 • Časová dotace kurzu činí 41 hodin
 • Kurz školíme v malých skupinách v počtu 8–15 osob
 • Cena kurzu: 3 900,- Kč/osobu
 • V případě zájmu o tento kurz si stáhněte přihlášku a vyplněnou ji zašlete na e-mail: brachova.sarka@clen.vzs.cz
 • přihláška na kurz

kurzy pro studenty

Tonoucí nekřičí, aneb boříme mýty o tonutí

Na kurzu se naučíte dbát na vlastní bezpečnost, rozpoznat aktivního a pasivního tonoucího, ale také si vyzkoušíte používat záchranné pomůcky a speciální techniky pro záchranu tonoucího při osobním zásahu.
 • Časová dotace kurzu činí 2 hodiny
 • Cena kurzu: individuální (zahrnuje i pronájem Plaveckého bazénu v ČB)
 • V případě zájmu o tento kurz kontaktujte: Šárka Bráchová
  e-mail: brachova.sarka@clen.vzs.cz

Když život visí na vlásku

Na kurzu se naučíte dbát na vlastní bezpečnost, používat aplikaci Záchranka a správně volat na tísňové linky. Prioritou kurzu je seznámit se s terminologií život ohrožujících stavů a jejich včasným rozpoznáním, ale také naučit studenty zahájit resuscitaci před příjezdem ZZS. Mimo to se na kurzu seznámí také s ošetřením některých dalších poranění.
 • Časová dotace kurzu činí 2 hodiny
 • Cena kurzu: individuální
 • V případě zájmu o tento kurz kontaktujte: Šárka Bráchová
  e-mail: brachova.sarka@clen.vzs.cz

Základy záchrany tonoucího

Ideální v rámci plavecké výuky v hodinách tělesné výchovy (již pronajatá dráha). Na kurzu se naučíte dbát na vlastní bezpečnost, rozpoznat aktivního a pasivního tonoucího, ale také si vyzkoušíte používat záchranné pomůcky a jak dopomoct unavenému plavci.
 • Časová dotace kurzu činí 1 hodinu
 • Cena kurzu: individuální
 • V případě zájmu o tento kurz kontaktujte: Šárka Bráchová
  e-mail: brachova.sarka@clen.vzs.cz

další osvětová činnost

Kromě výše zmíněných kurzů nabízíme řadu besed a osvětových akcí (ideální v rámci projektových dnů, dnů zdraví apod.), kde se zaměřujeme nejen na bezpečnost, ale také na život ohrožující stavy, bezpečné chování u vody nebo na ledě. Po předchozí domluvě můžeme na besedu přijet i sanitním vozidlem a umožnit dětem prohlídku. Děti si všechno vyzkouší i prakticky, jedná se o velmi interaktivní přednášky.
Z přednášek a besed nabízíme:
 • I školák dokáže zachránit život, jen vědět, jak na to (ukázky a praktický nácvik resuscitace)
 • Prevence prázdninových úrazů (ukázky a nácvik obvazové techniky, používání vakuových dlah, maskování, …)
 • Vodní radovánky a jejich úskalí (desatero bezpečného pobytu u vody)
 • Ledové radovánky a jejich úskalí (desatero bezpečného pobytu na ledu)
 • Voda je kamarád, tak si pojďme hrát (primárně pro mateřské školy)
 • Vodní záchranář je nejen plavčík (záchranářské pomůcky a jejich použití, ukázka záchrany tonoucího)
Lze zkombinovat i několik témat při jedné besedě – vždy záleží na domluvě.
 • Časová dotace dle domluvy
 • Cena besedy: 100 Kč/osoba (v případě besedy mimo ČB + cestovní náklady)
 • V případě zájmu o tento kurz kontaktujte: Šárka Bráchová
  e-mail: brachova.sarka@clen.vzs.cz