Přeskočit na obsah

výcvik záchrany z vody

Kurz pro psí záchranáře 2. června 2024 na Lipně.

další informace

letní příměstské tábory pro děti

Vodník záchranář, nebo Vodník sporotovec, příměstské tábory se zábavou i poučením.

další informace

stanice vodní záchranné služby lipno

V době LETNÍ sezóny k dispozici 24 hodin, 7 dnů v týdnu.

kontaktovat

naše činnosti

pro školy

Kurzy první pomoci, či zdarvotnických znalostí pro pedagogické pracovníky i pro studenty.
více informací

pro veřejnost

Kurzy pro laickou i odbornou veřejnost, kurz první pomoci, záchranářské minimum a další.
více informací

pro organizace/ firmy

Kurzy, teambuilding aktivity, nebo zdravotnické a technické zabezpečení akcí pro firmy a organizace.
více informací

pro mládež

Kroužky, příměstské i pobytové tábory, nebo pravidelné výpravy pro mládež.
více informací

Vodní záchranná služba nejen na lipně

Zajišťujeme záchranu a poskytování první pomoci na vodních plochách a v jejich blízkosti, včetně technické pomoci. Po dobu letních prázdnin zajišťujeme nepřetržitý dohled nad návštěvníky vodního díla Lipno.
Věnujeme se sportu a volnočasovým aktivitám pro mládež i dospělé, včetně prevence tonutí. Náš spolek nabízí řadu kurzů se zaměřením na první pomoc nebo na záchranu tonoucího. Komplexně vzděláváme další záchranáře.
S dalšími složkami IZS se účastníme mimořádných událostí.