Přeskočit na obsah

kroužky pro mládež

Záchranářské plavání

Kroužek záchranářského plavání je určen pro plavce od 10 let (po individuální domluvě lze i dříve). Na tréninku se zaměřujeme primárně na zdokonalování plaveckých technik (prsa, kraul) a jejich specifikace pro záchranu tonoucího – tzv. záchranářský kraul, obratnost ve vodě, orientace pod vodní hladinou. Dále se snažíme dětem předat i schopnost plavání ve ztížených podmínkách (např. v oblečení), se základní potápěčskou výstrojí (maska, šnorchl, ploutve, neopren). Děti jsou seznamovány též se základy potápění na nádech a výukou s tím spojených technik. V neposlední řadě si osvojují záchranné techniky (dopomoc unavenému plavci, práce se záchranářskými pomůckami, přiblížení se k tonoucímu, uchopení a narovnání tonoucího, jeho tažení a vynesení z vody). Tréninky probíhají od září do června a jsou vedeny zkušenými vodními záchranáři, kteří mají mnohaleté zkušenosti v terénu i při práci s dětmi.
  • Termíny: středa 16:00 – 17:00 hodin, čtvrtek 16:00 – 17:00 hodin nebo pátek 15:00 – 16:00 hodin
  • Místo konání: Plavecký stadion České Budějovice
  • Cena: 3 200,- Kč/pololetí
  • V případě zájmu o tento kurz si stáhněte přihlášku a vyplněnou ji zašlete na e-mail: mladezvzscb@gmail.com
  • přihláška na kurz

Kroužek první pomoci

Kroužek první pomoci je určen pro děti od 10 let (po individuální domluvě lze i dříve). Na kroužku se zaměřujeme primárně na praktický nácvik poskytování první pomoci formou modelových situací za použití nejmodernějšího vybavení a pomůcek. Děti se naučí základy obvazové techniky, správné volání na tísňovou linku a používání aplikace Záchranka. Velký důraz klademe na rozpoznání život ohrožujících stavů a jak v těchto situacích nejefektivněji pomoci. Děti si osvojí také ošetření úrazových a rozpoznání neúrazových stavů. V neposlední řadě se zaměřujeme také na záchranu tonoucího a její praktický nácvik. V průběhu kroužku jsou jednotlivá zranění maskována a děti se tak při modelových situacích přiblíží reálným scénářům, se kterými se můžou v životě potkat. Kroužek je veden zkušenými lektory první pomoci, kteří mají praxi jak v terénu, tak při práci s dětmi.
  • Termín: středa 16:00 – 17:30 hodin (1x za 14 dní)
  • Místo konání: Divadlo u Kapličky, Husova tř. 45, České Budějovice
  • Cena: 1 600,- Kč/pololetí
  • V případě zájmu o tento kurz si stáhněte přihlášku a vyplněnou ji zašlete na e-mail: mladezvzscb@gmail.com
  • přihláška na kurz