Přeskočit na obsah

kdo jsme a co děláme

Vodní záchranná služba ČČK je nezisková organizace, která je aktivní součástí IZS a zajišťuje záchranu a poskytování neodkladné rozšířené první pomoci na vodních plochách a v jejich blízkosti, včetně technické pomoci a záchrany. VZS ČČK se věnuje také sportu a volnočasovým aktivitám pro mládež i dospělé, včetně prevence tonutí. Mezi další z činností patří komplexní vzdělávací řád záchranářů, ale také účast při mimořádných událostech.
Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice, pobočný spolek, vznikla v roce 1982. Od roku 1996 působí v kempu Modřín v Lipně nad Vltavou. Pobočný spolek je zastupován předsedou Mgr. Šárkou Bráchovou, představenstvo má celkem 5 členů. K 31.12.2023 měla členská základna celkem 87 dobrovolníků všech věkových kategorií, 40 členů do 18 let a 47 členů od 19 let.
Mezi členy spolu se nachází dobrovolníci také z řad Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby, Armády ČR nebo pracovníci ve zdravotnictví.
Každoročně se účastníme několika součinnostních cvičení s Leteckou záchrannou službou Jihočeského kraje, tato cvičení jsou zaměřená na zdokonalování technik záchrany z vody pro záchranáře LZS JčK a naši dobrovolníci jim napomáhají jako figuranti – tonoucí.

lipno

Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice působí od roku 1996 v kempu Modřín v Lipně nad Vltavou. Zde pobočný spolek VZS ČČK České Budějovice zajišťuje po dobu letních prázdnin nepřetržitý dohled nad návštěvníky vodního díla Lipno. Dobrovolníci vykonávají tuto činnost bez nároku na mzdu a velmi často si kvůli ní berou i dovolenou a dohlíží na bezpečnost na úkor svého volného času a svých blízkých.
Pokud v zimě dojde k zamrznutí Lipna a otevření bruslařské dráhy, podílí se naši dobrovolníci také na zajištění bezpečnosti bruslařů.
V průběhu loňské sezóny se na službě vystřídalo 30 dobrovolníků v turnusech sobota-sobota. Během letní sezóny členové VZS ČČK ČB zasahovali celkem u 50 událostí, z toho 37 bylo zdravotnických a 13 technických (jednalo se o dvojnásobný nárůst oproti roku 2022). U 10 z výše zmíněných událostí byla nutná součinnost se Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje, jednou byla na místo vyslána i posádka Letecké záchranné služby. Z hlediska příčin se jednalo nejčastěji o události spojené s úrazem nebo autonehodou, v 15 případech šlo o nutnost technického zásahu u plavidel, pouze jeden z případů se týkal tonutí a jedenkrát byla zahajována kardiopulmonální resuscitace. V důsledku nízkého stavu hladiny ve vodní nádrži Lipno se jednalo u technických zásahu nejčastěji k vyproštění nasednutých plachetnic na dno.

Technické a zdravotnické zabezpečení akcí

Pobočný spolek VZS ČČK České Budějovice nabízí zdravotnické a technické zajištění akcí různého charakteru (např. kulturní a společenské akce, sportovní události, dětské dny, …) s možností zajištění jak na suchu, tak na vodě. Problém není ani zajistit akce, které probíhají mnoho hodin nebo jsou pořádané na velkém území.
Naši členové jsou zkušení dobrovolníci i profesionálové po zdravotnické i technické stránce s několikaletou praxí. Disponujeme moderním vybavením (automatizovaný externí defibrilátor, vakuové dlahy, radiostanice, páteřové desky, …), ale také zásahovou technikou pro všechny případy (paddleboard, motorový člun, terénní vozidlo, sanitní vůz).

Kurzy – vzdělávání

Ročně v České republice utone kolem 200 lidí, z toho 44 % tvoří plavci (srovnatelná čísla se Španělskem či Británií), konkrétně utonutí dětí je u nás druhou nejčastější úrazovou příčinou úmrtí. Z tohoto důvodu je edukace v tomto směru zcela nezastupitelná.
Náš spolek nabízí řadu kurzů se zaměřením na první pomoc nebo na záchranu tonoucího. Jsme držiteli několika akreditací MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jednoho rekvalifikačního kurzu. Všechny kurzy jsou vedeny zkušenými lektory s mnohaletou praxí v daném oboru. Naše kurzy přináší prvky zážitkové pedagogiky, klademe důraz na praktický nácvik a používáme moderní pomůcky a trenažéry pro samotný nácvik.
Kromě kurzů pro dospělé, nabízíme také besedy a kurzy pro studenty (od mateřských až po vysoké školy), kde se snažíme přiblížit problematiku život ohrožujících stavů, případně záchrany tonoucího v závislosti na typu kurzu.

Mládež

Již několik let se VZS ČČK ČB věnuje edukaci dětí a mládeže v oblasti záchrany tonoucího a první pomoci. V roce 2023 evidoval pobočný spolek VZS ČČK ČB 33 dětí do 15 let, které se pravidelně účastní plaveckých tréninků nebo navštěvují kroužek první pomoci.
Plavecké tréninky probíhají na Plaveckém stadionu v Českých Budějovicích, a to tři dny v týdnu (středa, čtvrtek a pátek) pod dozorem zkušených trenérů a instruktorů VZS. Hlavním zaměřením tréninků je primárně zdokonalování plaveckých technik (prsa, kraul) a jejich specifikace pro záchranu tonoucího.
Kroužek první pomoci se koná pravidelně 1x za 14 dní ve středu v prostorech organizace Radambuk pod vedením školitelů první pomoci. Hlavním zaměřením je předání znalostí v problematice život ohrožujících stavů a jak správně v těchto situacích poskytnout první pomoc.
V průběhu letních prázdnin pořádá pobočný spolek 2 příměstské tábory, o podzimních prázdninách pak tábor pobytový.
V průběhu celého roku pořádá VZS ČČK ČB jednodenní výpravy pro děti v rámci Jihočeského kraje, kde navštěvujeme zajímavá místa nebo akce.

Nábor nových členů

Pokud Vás zaujala naše činnost a chtěli byste se stát součástí naší party, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu: brachova.sarka@clen.vzs.cz nebo na čísle 605 264 122.