O nás

Vodní záchranná služba ČČK byla založena v roce 1968. Je největší a nejstarší celostátní organizací věnující se vodní záchraně, vzdělávání a záchranářskému sportu. Místní skupina České Budějovice (tehdejší název) byla založena v roce 1982. Více naleznete na stránce věnované historii VZS České Budějovice.

Kromě vyžádané pomoci během živelných pohrom se VZS ČB věnuje preventivnímu dohledu na vodních plochách v rámci rekreace široké veřejnosti, sportovních nebo kulturních akcí, team buildingových programů a dalších aktivit spojených s vodním prostředím.

Veliká část členů je zároveň zaměstnána v rámci jednotek IZS a stejně jako všichni ostatní členové pracují v rámci VZS dobrovolně, na úkor svého volného času.

Vodní záchranná služba ČČK má v současnosti čtyři hlavní pilíře své činnosti.

    1. Záchrana a poskytování neodkladné rozšířené první pomoci na otevřených vodních plochách a v jejich blízkosti.
    2. Zajišťování bezpečnosti v aquaparcích, bazénech a koupalištích.
    3. Komplexní vzdělávací řád záchranářů – od juniorů po specialisty na určité typy vodního prostředí a složky IZS.
    4. Vodní záchranná služba ČČK jako aktivní součást IZS.

Každý z hlavních pilířů činnosti je popsán podrobněji zde.