Vodní záchranář/plavčík Z3

Vstupní požadavky:

  • dosažení 18 let nejpozději v době závěrečných zkoušek kurzu,
  • ukončená základní školní docházka, a právě dokončující, případně již dokončená střední docházka s maturitou nebo i bez maturity. Maturita je rozhodující pro délku praktického nácviku v kurzu, tj. s maturitou 70 hodin, bez maturity 120 hodin,
  • zdravotní způsobilost potvrzená praktickým lékařem.

Vstupní zkoušky:

Zkoušena je pouze plavecká úroveň uchazeče a to v rozsahu:

  • 200 m volný způsob, tj. jakýkoli plavecký styl, kde limitní hodnota je 4:20 min.
  • Plavání pod vodou, tj. plavání na nádech pod vodou, v délce min. 25m.

Doba platnosti kvalifikace:

2 roky, prodloužení na základě přezkoušení v době platnosti kvalifikace (požadavky přezkoušení jsou totožné s požadavky závěrečných zkoušek).

Organizace kurzu:

Cena: 4600Kč, včetně závěrečné zkoušky (5 hodin)

Teorie (hodin)Praxe (hodin)
Celkem20 hodin50 hodin
(* bez maturity 120 hodin)
Plavání210
Záchrana tonoucích316
První pomoc710
Potápění25
Doplňující znalosti45
Závěrečné zkoušky24

Závěrečné zkoušky:

Závěrečné zkoušky pro kvalifikaci Z3 jsou obsahově stejné se závěrečnými zkouškami pro kvalifikaci plavčík podle hodnotícího standardu NSK. Aktuální znění zkoušky ODKAZ.

Výstup z kurzu:

Zkouška je organizována podle Interního vzdělávacího programu VZS. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek získává uchazeč potvrzení o získání kvalifikace.

Tato kvalifikace je s právní odpovědností, na jejímž základě je možné vystavit ŽL – Vodní záchranářská služba.

Prodloužení/obnovení kvalifikace:

Prodloužení na základě přezkoušení v době platnosti kvalifikace (požadavky přezkoušení jsou totožné s požadavky závěrečných zkoušek). CENA 600Kč (5 hodin), možnost doškolení dle dohody.