Záchranářské minimum / ZM

Základní informace: 

Vhodné pro učitele, pomocného plavčíka na bazénech, koupalištích a aquaparcích, dále vhodné pro trenéry plavání, instruktory a pracovníky na bazénech a ve wellness centrech.

Vstupní požadavky:

 • dosažení 18 let nejpozději v době závěrečných zkoušek kurzu,
 • ukončená základní školní docházka,
 • doložená zdravotní způsobilost.

Doba platnosti kvalifikace:

2 roky; prodloužení na základě přezkoušení v době platnosti kvalifikace (požadavky přezkoušení jsou totožné s požadavky závěrečných zkoušek).

Organizace kurzu:

Bloková nebo průběžná výuka pod vedením pověřeného člena s minimální kvalifikací Z3.

Cena 2500Kč. Teorie 8 hodin, praxe 8 hodin. Závěrečná zkouška (teorie 45min, praxe 60min)

Obsah kurzu:

 1. Úvod, prevence na bazénech a koupalištích
 2. Legislativní opory ke stanovení prevence na bazénech a koupalištích vědomí nebezpečí
 3. Zdroje možného nebezpečí, speciální zařízení a aktivity
 4. Základní norma zdravotnických znalostí
 5. Zabezpečení místa nehody
 6. Kontrola životních funkcí
 7. Zvládání masivního krvácení
 8. Pacient v bezvědomí
 9. Zraněný s dýchacími obtížemi
 10. Srdeční zástava
 11. Postižený se srdečním záchvatem
 12. Vážnější spáleniny a krvácející rány
 13. Poranění páteře ve vodě
 14. Transport zraněného
 15. Znalosti o hnutí ČK a ČP (doporučeno řešit samostudiem)
 16. Základní dovednosti a prostředky záchrany v bazénu
 17. Transport postiženého (mělká voda, hluboká voda, pevná zem)
 18. Vynášení tonoucího (mělká voda, hluboká voda, nízký okraj bazénu, vysoký okraj bazénu, jednotlivec, dvojice)
 19. Využití pomůcek

Závěrečné zkoušky:

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou minimálně ze dvou (2) členů. Vždy musí být přítomen jeden s minimální kvalifikací Záchranář 3 a jeden s minimální kvalifikací Školitel první pomoci. Tito jsou pověřeni představenstvem Pobočného spolku, který kurz pořádá, nebo Prezidiem.

Pověřený člen, pod jehož vedením výuka probíhala, může být třetím členem komise.

Úvod, prevence na bazénech a koupalištích

Písemný test:

 • uvést a charakterizovat, jak rozpoznat tonoucího,
 • uvést a charakterizovat možná nebezpečí na umělých a přírodních bazénech, koupalištích a aquaparcích.

Základní norma zdravotnických znalostí

Písemný test + modelová situace:

 • vysvětlit a předvést postup poskytování první pomoci při náhlé poruše zdraví (bezvědomí, dušení, oběhová zástava, křeče, bolest) u dospělých a dětí,
 • vysvětlit výběr pomůcek pro poskytování první pomoci a předvést jejich použití (lékárnička přenosná, resuscitační maska, krční límec, dlahy, páteřní deska, nosítka),
 • předvést použití kardiopulmonální resuscitace i s využitím zkušebního automatizovaného externího defibrilátoru.

Základní dovednosti a prostředky záchrany v bazénu

Modelová situace:

 • ovládání vybrané záchranné házecí pomůcky (hod na cíl),
 • ovládání vybrané záchranné pomůcky používané při osobním zásahu.

Výstup z kurzu:

Zkouška je organizována podle interního vzdělávacího programu VZS. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek získává uchazeč potvrzení o získání kvalifikace.

Prodloužení/obnovení kvalifikace:

Prodloužení na základě přezkoušení v době platnosti kvalifikace (požadavky přezkoušení jsou totožné s požadavky závěrečných zkoušek). CENA 600Kč (2 hodiny), možnost doškolení dle dohody.