Pořádané kurzy

Vodní záchranná služba České Budějovice pravidelně pořádá kurzy pro získání kvalifikace Vodního záchranáře/plavčíka (kategorie Z3) a tzv. „Osoba proškolená ze záchranářského minima – ZM“.

Kurzy zpravidla probíhají na jaře a na podzim, dle počtu zájemců, případně dle indiviuální dohody větší skupiny zájemců.

Kontaktní osoby:

Michal Kubík – předseda tel: 775 873 348 email: kubik.michal@vzs.cz

Mgr. Šárka Bráchová – instruktor tel: 605 264 122 e-mail: brachaa@centrum.cz